Obavještenje o postupku nabavke

Obavještenje o postupku nabavke

Obavještenje o pokretanju postupka nabavke radova: Izgradnja administrativno-proizvodnog objekta (V Faza: Opremanje enterijera – nabavka i dobava namještaja)

Za preuzimanje tenderske dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu se javiti zahtjevom na mail: info@unisgroup.ba