Obavještenje o postupku nabavke

Obavještenje o postupku nabavke

Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluga: Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom administrativno-proizvodnog objekta (III i IV faza)

Za preuzimanje tenderske dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu se javiti zahtjevom na mail: info@unisgroup.ba

Tender je zatvoren.