Obavještenje o postupku nabavke

Obavještenje o postupku nabavke

Obavještenje o pokretanju postupka nabavke radova: Izgradnja administrativno-proizvodnog objekta ( III faza i IV faza )

Za preuzimanje tenderske dokumentacije zainteresovani ponuđači mogu se javiti zahtjevom na mail: info@unisgroup.ba

Tender je zatvoren.