Obavijesti, Konkursi i Tenderi

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA UNIS GROUP D.O.O. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 02/NO/7-1/22 od 10.06.2022. godine, Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora privrednog Društva UNIS GROUP d.o.o., objavljen, dana 20.05.2022. godine, u dnevnom listu „Dnevni avaz“ iz razloga nepotpunosti teksta Javnog konkursa. ...

Read More